FASADRESTAURERING AV LORENSBERG 49:10
, 2003. Dokumentär, 30 min.

Filmen följer stuckatörens, plåtslagarens, murarens och stenkonservatorns komplicerade restaureringsarbete med ett av Göteborgs äldre stenhus. Den rikt utmsyckade cementfasaden, som aldrig tidigare varit bemålad eller behandlad, ställer höga krav på de nya materialen och hantverkarnas skicklighet. Allt eftersom arbetet fortskrider återfår huset sin gamla lyster. I filmen ges tittaren en unik inblick i hantverkarnas arbetsmetoder och de olika materialen.

Vi får också följa fönsterrenoveraren och fönstermålarens arbeten, hur den sotsvarta fasaden tvättas rent med vanligt vatten, samt höra tre byggnadsantikvarier berätta om restaureringsprocessen, husets historia och arkitektur.
Regi, foto, klippning, ljud, produktion

PETER MAGNUSSON