Under förproduktion

Sverige är den tredje största producenten av pappersmassa och trävaror i världen. Det som en gång var natur är nu kultiverade plantage som planteras och skördas precis som bondens åker. Idag är ca 92% av våra skogar en gång avverkade och återplanterade. Av de återstående 8-9% skog står ungefär hälften i skydd. Dessa gamla skogar har sin naturlighet kvar i form av blandade trädslag, död ved och hög biologisk mångfald. Hälften av dessa skogar saknar formellt skydd och är utlämnade åt den allmänna hänsynen, dvs att de bör lämnas ifred pga sin höga ålder och variationsrikedom. Men dagligen huggs dessa av miljöcertifierade skogsbolag som lovat att inte avverka skog med höga naturvärden. Orsaken är att de andra skogarna - de så kallade plantagen - fortfarande är för unga, de har inte nått avverkningsmogen ålder. Det saknas mogen skog. Detta glapp sträcker sig 20-30 år framåt i tiden. I brist på mogna plantager hugger man därför den gamla naturskogen, som nu håller på att ta slut. I Sverige vill man lösa dilemmat genom att sänka avverkningsåldern på träden, exempelvis tallen som idag kräver minst 100 år ålder i de nordliga regionerna sänks till 80 år. Men var ryms den biologiska mångfalden i detta? En talls naturliga livscykel kan bli upp emot 1500 år.

År 1999 beslöt Sveriges riksdag att skydda 20% skog fram till år 2020 i sitt miljömål "Levande skogar". Syftet var att bevara den biologiska mångfalden och värna de sociala miljöer som svampskogen ger oss. Skulle vi idag avsätta alla resterande äldre skogar skulle vi ändå inte komma upp i mer än knappt hälften av vad vi lovat. Trots detta hugger vi mer gammal skog idag än vad som sätts i skydd. Med naturskogen försvinner även de djur och växter som lever i den. Idag är 2000 skogslevande djur och växter utrotningshotade.

Du får inte plocka en fridlysta blomma, men du får avverka hela skogen som den växer i. Det finns ingen lagstiftning som stoppar avverkningarna. All hänsyn bygger på frivillighet: frihet under ansvar. Vår lagstiftning är tandlös.

Den här filmen vill vi ge skogen en röst.


Stacks Image 29

Vilhelmina kommun